De Provincie bepaalt op provinciaal niveau hoe onze omgeving is ingericht. Bestaat er een goede verhouding tussen het ruimtebeslag voor bedrijventerreinen, woningbouw, platteland en natuur? De Provincie weegt deze belangen af en maakt keuzes die in het belang zijn van de regio.

Provincies hebben tevens specifieke taken in het waterbeheer. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit.