De Provincie richt zich onder andere op het behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De Provincie is daarnaast verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.