Samenstelling Limburgs Parlement

Op basis van de verkiezingsuitslag van de verkiezingen in 2011 was de samenstelling van Provinciale Staten als volgt:

Fractie                                                        Aantal zetels 
PVV 10
CDA 10
VVD 8
PvdA 6
SP 6
GroenLinks 3
D66 2
50PLUS 2

Gedurende de Statenperiode 2011-2015 zijn er als gevolg van afsplitsingen binnen een aantal fracties  wijzigingen opgetreden in de samenstelling.
De huidige samenstelling van het Limburgs Parlement is:

Fractie                                                        Aantal zetels 
CDA 10
VVD 8
PVV 7
PvdA 6
SP 6
GroenLinks 3
D66 2
50PLUS 1
Onafhankelijke Statenfractie Limburg 1
Partij voor Leefbaarheid en Democratie 1
Universele Seniorenpartij 1
Statenfractie Krebber 1

Samenstelling Limburgs Parlement

Op basis van de verkiezingsuitslag van de verkiezingen in 2011 was de samenstelling van Provinciale Staten als volgt:

Fractie                                                       Aantal zetels 
PVV 10
CDA 10
VVD 8
PvdA 6
SP 6
GroenLinks 3
D66 2
50PLUS 2

Gedurende de Statenperiode 2011-2015 zijn er als gevolg van afsplitsingen binnen een aantal fracties  wijzigingen opgetreden in de samenstelling.

De huidige samenstelling van het Limburgs Parlement is:

Fractie Aantal zetels 
CDA 10
VVD 8
PVV 7
PvdA 6
SP 6
GroenLinks 3
D66 2
50PLUS 1
Onafhankelijke Statenfractie Limburg 1
Partij voor Leefbaarheid en Democratie 1
Universele Seniorenpartij 1
Statenfractie Krebber 1